Welkom bij de Groen-blog


De Groen-Blog is juni 2007 opgezet door Bibliotheek Wageningen UR als een vervolg op de samenwerking met docenten Groene Ruimte in de Redactiecommissies Groene Ruimte. De blog biedt informatie uit de database ARTIK+, maar Bibliotheek Wageningen UR wil met name ook docenten Groene Ruimte zelf uitnodigen om mee te bloggen op de Groen-Blog. Reacties zijn welkom!

dinsdag 24 februari 2009

Heftrucks : hoe voorkom ik ongevallen en schade?

Jaarlijks gebeuren er vele ongevallen met heftrucks. Vaak is er sprake van ernstig letsel of overlijden. Dit blijkt onder meer uit de vele ongevalmeldingen die bij de Arbeidsinspectie binnenkomen, ca. 200 ongevallen per jaar waarvan de afgelopen 7 jaar 36 met dodelijke afloop. De risico’s bij het werken met heftrucks zijn groot en de technische mogelijkheden om deze risico’s te beheersen zijn veelal beperkt. Organisatorische maatregelen hebben vaak meer effect. De Arbeidsinpsectie geeft tips hoe ongevallen en schade voorkomen kunnen worden.

Details | volledige tekst | Bericht Boomkwekerij

Geen opmerkingen: