Welkom bij de Groen-blog


De Groen-Blog is juni 2007 opgezet door Bibliotheek Wageningen UR als een vervolg op de samenwerking met docenten Groene Ruimte in de Redactiecommissies Groene Ruimte. De blog biedt informatie uit de database ARTIK+, maar Bibliotheek Wageningen UR wil met name ook docenten Groene Ruimte zelf uitnodigen om mee te bloggen op de Groen-Blog. Reacties zijn welkom!

donderdag 22 januari 2009

Nieuwe website over werkgelegenheid in de agro- en foodsector

De gezamenlijke productschappen en de vakbonden CNV BedrijvenBond en FNV Bondgenoten hebben de website www.agroarbeidskompas.nl opgezet. Deze site geeft informatie over de arbeidsmarkt in de agro-food- en groensectoren. Per CAO worden gegevens gepresenteerd over de ontwikkeling van het aantal bedrijven en de werkgelegenheid. Gegevens over omvang van het personeel en de opbouw van het personeelsbestand zijn er ook te vinden. Op termijn is er ook informatie beschikbaar over scholing, in- en uitstroom en de soort van arbeid.

Bericht Groene Ruimte | Website Agro Arbeidskompas

Geen opmerkingen: