Welkom bij de Groen-blog


De Groen-Blog is juni 2007 opgezet door Bibliotheek Wageningen UR als een vervolg op de samenwerking met docenten Groene Ruimte in de Redactiecommissies Groene Ruimte. De blog biedt informatie uit de database ARTIK+, maar Bibliotheek Wageningen UR wil met name ook docenten Groene Ruimte zelf uitnodigen om mee te bloggen op de Groen-Blog. Reacties zijn welkom!

maandag 19 januari 2009

Beperkt effect van bomen op stadsklimaat

Het planten van bomen langs snelwegen en rijbanen met als doel fijnstof te verminderen heeft nauwelijks zin. Het filterend effect van bomen is gering en juist de fijne deeltjes die gevaarlijk zijn voor menselijke gezondheid worden niet uitgefilterd. Dat blijkt uit onderzoek van het RIVM (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu). Een rij bomen met een grote kruin kan zelfs nadelig zijn omdat fijnstof daardoor onder de kruin wordt opgesloten. Verder betoogt het rapport dat bomen op de concentraties stikstofoxides geen effect hebben. Bomen en planten kunnen de fijn stof concentraties in de lucht zowel verhogen als verlagen.

Bericht Boomzorg | Rapport RIVM | Meer over luchtkwaliteit en bomen in ARTIK+

Geen opmerkingen: