Welkom bij de Groen-blog


De Groen-Blog is juni 2007 opgezet door Bibliotheek Wageningen UR als een vervolg op de samenwerking met docenten Groene Ruimte in de Redactiecommissies Groene Ruimte. De blog biedt informatie uit de database ARTIK+, maar Bibliotheek Wageningen UR wil met name ook docenten Groene Ruimte zelf uitnodigen om mee te bloggen op de Groen-Blog. Reacties zijn welkom!

woensdag 12 november 2008

'Schone bronnen' richt zich op boomkwekerij

De stuurgroep Schone bronnen gaat zich komend jaar richten op insecticiden in de boomkwekerij en fruitteelt. Het project 'Schone bronnen, nu en in de toekomst' vloeit voort uit het Convenant Duurzame Gewasbescherming en richt zich op het reduceren van drinkwaterknelpunten en het verbeteren van de kwaliteit van het oppervlaktewater.

Nieuwsbericht de Boomkwekerij | Website Schone Bronnen |

Geen opmerkingen: