Welkom bij de Groen-blog


De Groen-Blog is juni 2007 opgezet door Bibliotheek Wageningen UR als een vervolg op de samenwerking met docenten Groene Ruimte in de Redactiecommissies Groene Ruimte. De blog biedt informatie uit de database ARTIK+, maar Bibliotheek Wageningen UR wil met name ook docenten Groene Ruimte zelf uitnodigen om mee te bloggen op de Groen-Blog. Reacties zijn welkom!

donderdag 13 november 2008

Beroepsonderwijs wil simulatiemodel MEBOT inzetten

Het beroepsonderwijs gaat nog dit schooljaar gebruik maken van het simulatiemodel MEBOT, dat door Praktijkonderzoek Plant & Omgeving is ontwikkeld. MEBOT is een simulatiemodel voor de open teelten (akkerbouw, vollegrondsgroente en bloembollen). De computerapplicatie is ontwikkeld om het effect op de bedrijfsvoering en milieuparameters in kaart te brengen van de maatregelen om te kunnen voldoen aan de gebruiksnormen. Zo kunnen agrarische ondernemers maatregelpakketten doorrekenen en toetsen aan de verschillende milieunormen. Dit geldt onder andere voor maatregelen op het gebied van gewasbescherming.
Onderzoek PPO | 'Stoeien met de gebruiksnormen' | Meer publicaties over MEBOT

Geen opmerkingen: