Welkom bij de Groen-blog


De Groen-Blog is juni 2007 opgezet door Bibliotheek Wageningen UR als een vervolg op de samenwerking met docenten Groene Ruimte in de Redactiecommissies Groene Ruimte. De blog biedt informatie uit de database ARTIK+, maar Bibliotheek Wageningen UR wil met name ook docenten Groene Ruimte zelf uitnodigen om mee te bloggen op de Groen-Blog. Reacties zijn welkom!

donderdag 20 november 2008

Ruimte voor het boerenerf van de toekomst

De Provincie Overijssel streeft naar een landschap waarin groen en groei in balans zijn. De Provincie is van mening dat de landbouw belangrijk is voor een vitaal platteland en tegelijkertijd de kwaliteit van het Overijsselse landschap bepaalt. Hoe kan er voor gezorgd worden dat de schaalvergroting van de agrarische bedrijfskavel het landschap meerwaarde geeft?
Parklaan stelde een advies op dat als bouwsteen dient voor de Omgevingsvisie Overijssel.


Details | volledige tekst | Alle artikelen in Groen no. 11

Geen opmerkingen: