Welkom bij de Groen-blog


De Groen-Blog is juni 2007 opgezet door Bibliotheek Wageningen UR als een vervolg op de samenwerking met docenten Groene Ruimte in de Redactiecommissies Groene Ruimte. De blog biedt informatie uit de database ARTIK+, maar Bibliotheek Wageningen UR wil met name ook docenten Groene Ruimte zelf uitnodigen om mee te bloggen op de Groen-Blog. Reacties zijn welkom!

woensdag 26 november 2008

Dwingend vergroenen?

Het richtgetal van 75 m² groen per nieuwbouwwoning, zoals dat in de Nota Ruimte wordt voorgeschreven, zorgt niet direct tot meer en beter groen. Gemeenten voldoen aan het richtgetal, maar zij meten op verschillende manieren. 'Gemeenten geven veel prioriteit aan de kwaliteit van het groen in de stad, maar weten nog niet hoe ze daarmee om moeten gaan. Groen blijft een ondergeschoven kindje', aldus Debbie Nuijten. Nuijten won met haar afstudeerscriptie de Stedelijk Interieur Studenten Award.


Details Bericht Resource WUR | Afstudeerscriptie | Bericht de Boomkwekerij

Geen opmerkingen: