Welkom bij de Groen-blog


De Groen-Blog is juni 2007 opgezet door Bibliotheek Wageningen UR als een vervolg op de samenwerking met docenten Groene Ruimte in de Redactiecommissies Groene Ruimte. De blog biedt informatie uit de database ARTIK+, maar Bibliotheek Wageningen UR wil met name ook docenten Groene Ruimte zelf uitnodigen om mee te bloggen op de Groen-Blog. Reacties zijn welkom!

maandag 6 oktober 2008

Minister verburg zet stagiaires in het groen aan het werk


Minister Gerda Verburg van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) geeft op maandag 6 oktober scholieren een natuuropdracht in het kader van hun maatschappelijke stage. De jongeren doen mee aan de pilot 'Maatschappelijke stages in het groen'. Deze pilot is een voorstel van de Groene Coalitie die bestaat uit verschillende groene organisaties, waaronder IVN. De Groene Coalitie wil vanaf 2011 3600 groene maatschappelijke stageplaatsen aanbieden aan leerlingen in het voortgezet onderwijs. Elk van de coalitiegenoten trekt één pilotlocatie. Staatsbosbeheer doet dat op de locatie Almere. De leerlingen vormen een vrijwilligersgroep en krijgen een opdracht die bij hen past. Nadat ze hier ongeveer één week aan gewerkt hebben, presenteren ze de uitkomsten.


Website IVN

Geen opmerkingen: