Welkom bij de Groen-blog


De Groen-Blog is juni 2007 opgezet door Bibliotheek Wageningen UR als een vervolg op de samenwerking met docenten Groene Ruimte in de Redactiecommissies Groene Ruimte. De blog biedt informatie uit de database ARTIK+, maar Bibliotheek Wageningen UR wil met name ook docenten Groene Ruimte zelf uitnodigen om mee te bloggen op de Groen-Blog. Reacties zijn welkom!

maandag 6 oktober 2008

IJkdijk

Op 27 september is bij het Groningse Bellingwedde de proefdijk bezweken. In deze proefdijk zijn inspectietechnieken beproefd, die een betere voorspelling van het bezwijken van dijken mogelijk moeten maken. Daarvoor was het belangrijk dat de dijk bij Bellingwedde volgens een vooraf bepaald mechanisme zou bezwijken. Nadat op 25 september werd begonnen met het verhogen van de waterstand achter de dijk, is de waterkering van 6 meter hoog en 100 meter lang succesvol bezweken. De doorbraak is minutieus gevolgd via sensoren en camera’s in en bij de dijk. De eerste resultaten worden eind oktober bekend.


Beelden van de NOS | Brochure IJkdijk | Website Stichting IJkdijk | Wikipedia over de IJKdijk | publicaties over de IJkdijk

Geen opmerkingen: