Welkom bij de Groen-blog


De Groen-Blog is juni 2007 opgezet door Bibliotheek Wageningen UR als een vervolg op de samenwerking met docenten Groene Ruimte in de Redactiecommissies Groene Ruimte. De blog biedt informatie uit de database ARTIK+, maar Bibliotheek Wageningen UR wil met name ook docenten Groene Ruimte zelf uitnodigen om mee te bloggen op de Groen-Blog. Reacties zijn welkom!

woensdag 3 september 2008

Samen werken met water : bevindingen van de Deltacommissie 2008


Het advies over een aanpak van de stijgende zeespiegel van de Deltacommissie is aangeboden aan het kabinet. Het gaat om aanbevelingen hoe Nederland -kust en achterland- ook in de verre toekomst te beschermen tegen de gevolgen van klimaatverandering.


Details | volledige tekst | de film bij het advies | samenvatting en aanbevelingen | dossier Deltacommissie (NOS) | website Deltacommissie | Reactie Wageningen UR (Alterra) | artikel AGD

Geen opmerkingen: