Welkom bij de Groen-blog


De Groen-Blog is juni 2007 opgezet door Bibliotheek Wageningen UR als een vervolg op de samenwerking met docenten Groene Ruimte in de Redactiecommissies Groene Ruimte. De blog biedt informatie uit de database ARTIK+, maar Bibliotheek Wageningen UR wil met name ook docenten Groene Ruimte zelf uitnodigen om mee te bloggen op de Groen-Blog. Reacties zijn welkom!

dinsdag 9 september 2008

Korstmossen op bomen : indicatoren van luchtkwaliteit

Korstmossen zijn bijzondere en unieke organismen. In feite bestaan ze uit twee levensvormen die apart in de natuur voorkomen maar die zich in het korstmos verenigen tot één levend wezen. De twee organismen behoren tot twee taxonomisch totaal verschillende groepen: algen en zwammen. De alg in het korstmos maakt onder meer suikers aan via het proces van de fotosynthese, de zwam zorgt onder meer voor de voortplanting en de stevigheid van het korstmos.

Details | Website | Korstmossenoverzicht bij Tuin & Landschap

Geen opmerkingen: