Welkom bij de Groen-blog


De Groen-Blog is juni 2007 opgezet door Bibliotheek Wageningen UR als een vervolg op de samenwerking met docenten Groene Ruimte in de Redactiecommissies Groene Ruimte. De blog biedt informatie uit de database ARTIK+, maar Bibliotheek Wageningen UR wil met name ook docenten Groene Ruimte zelf uitnodigen om mee te bloggen op de Groen-Blog. Reacties zijn welkom!

donderdag 7 augustus 2008

Rotterdams groen door de eeuwen heen

Het Gemeentearchief Rotterdam heeft een website over herinneringen aan Rotterdamse speeltuinen, singels of plantsoenen geopend. Tot het einde van de 16de eeuw was Rotterdam nog tamelijk landelijk. Daarna breidde de stad sterk uit, waardoor veel open plekken en boomgaarden moesten wijken. Na 1850 kwam er meer aandacht voor groen in de dichtbebouwde stad. De watervoorziening werd verbeterd door de aanleg van singels, waarlangs fraaie groenstroken werden aangelegd.

De website illustreert de geschiedenis van groen Rotterdam met prenten, tekeningen en filmpjes op basis van archiefmateriaal. Het onderwerp van de site sluit aan bij het Groenjaar 2008, dat het Rotterdamse groen extra in de belangstelling zet.


Details | website

Geen opmerkingen: