Welkom bij de Groen-blog


De Groen-Blog is juni 2007 opgezet door Bibliotheek Wageningen UR als een vervolg op de samenwerking met docenten Groene Ruimte in de Redactiecommissies Groene Ruimte. De blog biedt informatie uit de database ARTIK+, maar Bibliotheek Wageningen UR wil met name ook docenten Groene Ruimte zelf uitnodigen om mee te bloggen op de Groen-Blog. Reacties zijn welkom!

woensdag 6 augustus 2008

Bosreservaten: koplopers in de natuurlijke ontwikkeling van het Nederlandse boslandschap

In 1987 is door de minister van LNV besloten tot de instelling van bosreservaten. Hiervan zijn er tussen 1983 en 2000 60 aangewezen, verspreid door het hele land. In bosreservaten vindt in principe geen beheer plaats. Er wordt niet geooogst, exoten worden niet verwijderd of bestreden. Eventuele beheeractiviteiten worden per reservaat vastgelegd in een zogenaamde afsprakenbrief. Dit rapport beschrijft de achtergronden, de grootte, eigendom, bostypen en ligging in Natura2000-gebieden en de wijze van monitoring van vegetatie en bosstructuur en de opslag en verwerking van deze gegevens.

| Details | volledige tekst

Geen opmerkingen: