Welkom bij de Groen-blog


De Groen-Blog is juni 2007 opgezet door Bibliotheek Wageningen UR als een vervolg op de samenwerking met docenten Groene Ruimte in de Redactiecommissies Groene Ruimte. De blog biedt informatie uit de database ARTIK+, maar Bibliotheek Wageningen UR wil met name ook docenten Groene Ruimte zelf uitnodigen om mee te bloggen op de Groen-Blog. Reacties zijn welkom!

donderdag 15 mei 2008

Emissie milieubelastende stoffen

Tip van Peter Nugter, docent Groene Ruimte:

"Voor iedereen die geinteresseerd is in wat landbouwbestrijdingsmiddelen, maar ook andere milieubelastende stoffen doen en deden in ons milieu is de website www.emissieregistratie.nl een aanrader".
Deze website toont de geregionaliseerde uitstoot (emissie) van ruim 300 verontreinigende stoffen in Nederland. U vindt deze emissies op diverse manieren: als kaart, grafiek en tabel maar ook in de vorm van een database voor eigen gebruik.

Details | website

Geen opmerkingen: