Welkom bij de Groen-blog


De Groen-Blog is juni 2007 opgezet door Bibliotheek Wageningen UR als een vervolg op de samenwerking met docenten Groene Ruimte in de Redactiecommissies Groene Ruimte. De blog biedt informatie uit de database ARTIK+, maar Bibliotheek Wageningen UR wil met name ook docenten Groene Ruimte zelf uitnodigen om mee te bloggen op de Groen-Blog. Reacties zijn welkom!

zaterdag 15 maart 2008

Vaste planten in Nederlands openbaar groen

Bron: Rapport Vaste planten in Nederlands openbaar groenIn Nederland is openbaar groen in steden vaak schaars en monotoon. Een manier om het positieve effect van groen op mensen te vergroten is het aantal gebruikte soorten te verhogen. Vaste planten zijn hiervoor bij uitstek geschikt, omdat ze op een beperkt oppervlak veel kleur en variatie bieden.

Vaste planten leveren veel waar voor hun geld, maar de kosten in het eerste jaar zijn wel relatief hoog. Als er planten voor extensief beheer worden neergezet, kan de totale investering over 10 jaar juist lager uitvallen dan voor gras of heesters, vooral door de lage onderhoudskosten.

De informatie over de planteigenschappen en de beste methoden voor aanplant en onderhoud was vroeger bij de groendiensten van gemeentes aanwezig. Tegenwoordig huren gemeentes vaak externe bedrijven in voor ontwerp, levering, aanleg en onderhoud, waardoor de kennis over het werken met vaste planten versnipperd is geraakt. Op het moment doen verschillende partijen pogingen om de kennis weer samen te brengen en toegankelijk te maken. Ook het groene onderwijs geeft het onderwerp aandacht.

Details | volledige tekst van het rapport van PPO over het gebruik van vaste planten in openbaar groen.

Geen opmerkingen: