Welkom bij de Groen-blog


De Groen-Blog is juni 2007 opgezet door Bibliotheek Wageningen UR als een vervolg op de samenwerking met docenten Groene Ruimte in de Redactiecommissies Groene Ruimte. De blog biedt informatie uit de database ARTIK+, maar Bibliotheek Wageningen UR wil met name ook docenten Groene Ruimte zelf uitnodigen om mee te bloggen op de Groen-Blog. Reacties zijn welkom!

vrijdag 14 maart 2008

Lesmateriaal ECC


Afbeelding: Zoekscherm ECC

Afgelopen week is door het auteursteam 'Groen' weer gewerkt aan lesmateriaal voor het ECC, de digitale educatieve content database. Momenteel zijn er 30.000 objecten te vinden: theorie, voorlichtingsfilmpjes, weblinks, handleidingen, software. Het ideaal is: Wie wil weten hoe hij een roos moet snoeien of een boom moetplanten, zoekt in de ECC, vindt een filmpje en leert hoe hij te werk moet gaan.

Kennisnet bezit veel kennis over het ontsluiten van informatie en de daarvoor beschikbare tools en standaarden. Door samen met het groene onderwijs deel te nemen aan de EducatieveContent Keten van Kennisnet (een samenwerkingsverbandtussen onderwijsorganisaties ter bevordering van de toepassingvan ict in het onderwijs), is het Ontwikkelcentrum in staat geweest de ECC te maken.

Op dit moment zijn we met het Groene team bezig met grasvelden, bermen en dijken, vijvers, paddenrasters (!), en border perkbeplanting. Het zijn allemaal op CKS onderwijs gerichte leermiddelen.

Details: Nieuwsbrief OntwikkelcentrumGeen opmerkingen: