Welkom bij de Groen-blog


De Groen-Blog is juni 2007 opgezet door Bibliotheek Wageningen UR als een vervolg op de samenwerking met docenten Groene Ruimte in de Redactiecommissies Groene Ruimte. De blog biedt informatie uit de database ARTIK+, maar Bibliotheek Wageningen UR wil met name ook docenten Groene Ruimte zelf uitnodigen om mee te bloggen op de Groen-Blog. Reacties zijn welkom!

zaterdag 22 maart 2008

Grondwater als bron voor biodiversiteit

Inaugurele rede, voorzien van vele illustraties en foto's, van de (ex-Wageningse) ecohydroloog Flip Witte bij de Faculteit Aard- en Levenswetenschappen aan de Vrije Universiteit Amsterdam. Hij legt uit dat zijn vak ecohydrologie niet alleen interessant is, maar ook belangrijk is voor het behoud van de natuur. Kwelafhankelijke vegetaties, zeldzaamheid en klimaatbestendige voorspellingsmodellen hebben zijn aandacht.

Details | volledige tekst

Geen opmerkingen: