Welkom bij de Groen-blog


De Groen-Blog is juni 2007 opgezet door Bibliotheek Wageningen UR als een vervolg op de samenwerking met docenten Groene Ruimte in de Redactiecommissies Groene Ruimte. De blog biedt informatie uit de database ARTIK+, maar Bibliotheek Wageningen UR wil met name ook docenten Groene Ruimte zelf uitnodigen om mee te bloggen op de Groen-Blog. Reacties zijn welkom!

dinsdag 15 januari 2008

Kosten ondersteuning afhankelijk van systeem en materiaal

Ondersteuning van appel- en perenaanplanten is nodig om de bomen goed rechtop te laten staan, omdat de directe kosten van het ondersteuningsmateriaal bij het aanleggen van een fruitperceel behoorlijk hoog is, is het goed van te voren te overwegen in welk systeem en materiaal geïnvesteerd wordt. Een overzicht van de jaarkosten per hectare en de kosten per kilo product bij diverse ondersteuningssystemen.

Details | alle artikelen in Fruitteelt no. 2

Geen opmerkingen: