Welkom bij de Groen-blog


De Groen-Blog is juni 2007 opgezet door Bibliotheek Wageningen UR als een vervolg op de samenwerking met docenten Groene Ruimte in de Redactiecommissies Groene Ruimte. De blog biedt informatie uit de database ARTIK+, maar Bibliotheek Wageningen UR wil met name ook docenten Groene Ruimte zelf uitnodigen om mee te bloggen op de Groen-Blog. Reacties zijn welkom!

woensdag 16 januari 2008

Gewasbescherming en milieu

Gewasbescherming in Nederland is vaak onderwerp van bevooroordeelde discussie. Om aan objectieve informatie over problemen met gewasbescherming en de omvang daarvan te komen is niet altijd eenvoudig. Maar deze is er wel. Via de site van het milieucompendium is er een schat aan informatie die de discussie vaak veel eenvoudiger maakt.
Het Milieu- en Natuurcompendium is een product van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), het Milieu- en Natuurplanbureau (MNP) en Wageningen Universiteit en Researchcentrum (WUR). Eindverantwoordelijk is de Stuurgroep MNC, die bestaat uit vertegenwoordigers van de drie instituten.

Dossier gewasbeschermingsmiddelen

Peter Nugter

Geen opmerkingen: