Welkom bij de Groen-blog


De Groen-Blog is juni 2007 opgezet door Bibliotheek Wageningen UR als een vervolg op de samenwerking met docenten Groene Ruimte in de Redactiecommissies Groene Ruimte. De blog biedt informatie uit de database ARTIK+, maar Bibliotheek Wageningen UR wil met name ook docenten Groene Ruimte zelf uitnodigen om mee te bloggen op de Groen-Blog. Reacties zijn welkom!

dinsdag 22 januari 2008

Groen kost en levert wat op


Steeds meer gemeenten raken ervan doordrongen dat groen in positieve zin bijdraagt aan gezondheid, leefbaarheid, sociale cohesie en milieu. Illustratief is de Entente Florale die aanvankelijk werd gezien als een wedstrijd om het mooiste plerkje maar nu in gemeenteland een prijs met aanzien is. Deelname brengt nieuw elan in het omgaan met het gemeentelijk groen

Details | alle artikelen uit Tuin & Landschap no.2 | Meer informatie bij de aanvullingen van Tuin&Landschap no. 2 | Website | Website

Geen opmerkingen: