Welkom bij de Groen-blog


De Groen-Blog is juni 2007 opgezet door Bibliotheek Wageningen UR als een vervolg op de samenwerking met docenten Groene Ruimte in de Redactiecommissies Groene Ruimte. De blog biedt informatie uit de database ARTIK+, maar Bibliotheek Wageningen UR wil met name ook docenten Groene Ruimte zelf uitnodigen om mee te bloggen op de Groen-Blog. Reacties zijn welkom!

dinsdag 22 januari 2008

Eerste resultaten van cultuurwaardeonderzoek plataan bekend

In 2005 startten PPO Bomen en Naktuinbouw het project cultuurwaardeonderzoek laanbomen. Het moet de productie van een gezond en nieuw laanboomsortiment stimuleren. Van het geslacht Platanus zijn de eerste resultaten bekend. Met in tabellen de resultaten van de slagingspercentages van de stekproeven en een overzicht van de aandachtspunten voor de verschillende laanbomengeslachten

Details | Alle artikelen uit Boomkwekerij no. 3

Geen opmerkingen: