Welkom bij de Groen-blog


De Groen-Blog is juni 2007 opgezet door Bibliotheek Wageningen UR als een vervolg op de samenwerking met docenten Groene Ruimte in de Redactiecommissies Groene Ruimte. De blog biedt informatie uit de database ARTIK+, maar Bibliotheek Wageningen UR wil met name ook docenten Groene Ruimte zelf uitnodigen om mee te bloggen op de Groen-Blog. Reacties zijn welkom!

donderdag 22 november 2007

Ziekten en aantastingen stadsbomen


Bomen kunnen belaagd worden door een groot aantal ziekten en aantastingen. De gevolgen hiervan kunnen zeer divers zijn. Sommige ziekten hebben slechts een verminderde sierwaarde tot gevolg, terwijl andere dodelijk zijn. Het is dan ook van belang te kunnen herkennen om welke ziekte/aantasting het gaat en te weten wat de gevolgen zijn. In dit nieuwe vademecum worden ziekten en aantastingen behandeld die in Nederland voorkomen bij stadsbomen en bij bomen in parken, parkbossen en het buitengebied. Twee uitgebreide zoektabellen zijn opgenomen als hulpmiddel bij het determineren van waargenomen ziekten en aantastingen

Details

Geen opmerkingen: