Welkom bij de Groen-blog


De Groen-Blog is juni 2007 opgezet door Bibliotheek Wageningen UR als een vervolg op de samenwerking met docenten Groene Ruimte in de Redactiecommissies Groene Ruimte. De blog biedt informatie uit de database ARTIK+, maar Bibliotheek Wageningen UR wil met name ook docenten Groene Ruimte zelf uitnodigen om mee te bloggen op de Groen-Blog. Reacties zijn welkom!

donderdag 22 november 2007

Nieuwe cultivars Caryopteris verdringen de oude


Caryopteris is vooral als visueel aantrekkelijke potplant populair geworden. Het sortiment is door de jaren heen meer dan verdubbeld, en het was niet altijd duidelijk of nieuwe cultivars een verbetering vormden van het bestaande sortiment. PPO Bomen heeft het sortiment onderzocht. In een tabel een overzicht van het beoordeelde sortiment.

Details | volledige tekst

Geen opmerkingen: