Welkom bij de Groen-blog


De Groen-Blog is juni 2007 opgezet door Bibliotheek Wageningen UR als een vervolg op de samenwerking met docenten Groene Ruimte in de Redactiecommissies Groene Ruimte. De blog biedt informatie uit de database ARTIK+, maar Bibliotheek Wageningen UR wil met name ook docenten Groene Ruimte zelf uitnodigen om mee te bloggen op de Groen-Blog. Reacties zijn welkom!

zondag 4 november 2007

Leefgebiedenbenadering nieuwe beleidsstrategie voor soorten

Tot nu toe werden voor het soortenbeleid veelal op zich zelf staande projecten en plannen uitgevoerd, die meestal slechts ten dele aansloten op de andere activiteiten in het buitengebied. In de leefgebiedenbenadering sluiten de maatregelen voor soorten en soortgroepen zoveel mogelijk aan op andere maatregelen, beleid en plannen in het landelijk gebied (denk bijvoorbeeld aan streek- en bestemmingsplannen, reconstructieplannen, natuurbeheersplannen, etc.). Het soortenbeleid wordt zo een integraal onderdeel van het gebiedsgerichte beleid

Details | volledige tekst | dossier LNV

Geen opmerkingen: