Welkom bij de Groen-blog


De Groen-Blog is juni 2007 opgezet door Bibliotheek Wageningen UR als een vervolg op de samenwerking met docenten Groene Ruimte in de Redactiecommissies Groene Ruimte. De blog biedt informatie uit de database ARTIK+, maar Bibliotheek Wageningen UR wil met name ook docenten Groene Ruimte zelf uitnodigen om mee te bloggen op de Groen-Blog. Reacties zijn welkom!

dinsdag 30 oktober 2007

Reconstructie in beeld : feiten, cijfers en voorbeelden

bron:http://www.dereconstructie.nl/Het platteland is een economische factor van betekenis, met de landbouw als belangrijke hoeksteen. Naast de landbouw biedt het platteland ruimte voor andere functies zoals natuur, recreatie en landschap, een prettige woonomgeving en ondernemingsklimaat. En tenslotte is het met zijn rust, ruimte en stilte een bron van inspiratie voor de bezoekers en gebruikers. Deze veelheid aan functies in eenzelfde gebied levert spanningen op. Met name op de zandgebieden in Oost en Zuid Nederland is dit het geval. Dat komt door de aanwezigheid van de intensieve veehouderij en de betekenis ervan in economische, ecologische en sociaal- economische zin. Een spanning die nog eens pijnlijk zichtbaar werd met de uitbraak van de Klassieke Varkenspest in 1997. Ontwikkelingen op het platteland werden als het ware geblokkeerd; ook de uitvoering van het beleid kwam stil te liggen.
Kort na deze aangrijpende gebeurtenissen is een proces van grootschalige revitalisering van start gegaan, onder de naam ‘Reconstructie Zandgebieden’. Onder de regie van de vijf betrokken provincies en in samenspraak met bij het landelijk gebied betrokken partijen, zijn integrale reconstructieplannen ontwikkeld. Op dit moment, 10 jaar naar de eerste uitbraak van de Klassieke Varkenspest, zijn alle reconstructieplannen goedgekeurd en in uitvoering.


Details | volledige tekst

Geen opmerkingen: