Welkom bij de Groen-blog


De Groen-Blog is juni 2007 opgezet door Bibliotheek Wageningen UR als een vervolg op de samenwerking met docenten Groene Ruimte in de Redactiecommissies Groene Ruimte. De blog biedt informatie uit de database ARTIK+, maar Bibliotheek Wageningen UR wil met name ook docenten Groene Ruimte zelf uitnodigen om mee te bloggen op de Groen-Blog. Reacties zijn welkom!

dinsdag 30 oktober 2007

Damherten in de Amsterdamse waterleidingduinen; effecten van beleid

De damherten levend in het omrasterd gebied van de Amsterdamse Waterleidingduinen, bevinden zich in een gebied kleiner dan 5000 ha. De damherten zijn daarmee in de zin der wet gehouden dieren. Beheer middels afschot is dan niet toegestaan (via de flora- en faunawet). De habitat zou kunnen verbeteren door aanleg van een ecologische verbindingszone met het Nationaal Park Zuid-Kennemerland. Dit onderzoek toont aan, dat het inperken van het aantal herten en ree├źn op basis van de huidige kennis van de interacties tussen predatoren en hun prooidieren op voorhand niet aan te geven is. Interacties met recreanten worden wel verwacht en er zal predatie van landbouwhuisdieren optreden.

Details | volledige tekst

Geen opmerkingen: