Welkom bij de Groen-blog


De Groen-Blog is juni 2007 opgezet door Bibliotheek Wageningen UR als een vervolg op de samenwerking met docenten Groene Ruimte in de Redactiecommissies Groene Ruimte. De blog biedt informatie uit de database ARTIK+, maar Bibliotheek Wageningen UR wil met name ook docenten Groene Ruimte zelf uitnodigen om mee te bloggen op de Groen-Blog. Reacties zijn welkom!

vrijdag 21 september 2007

Een sommetje om plagen te (helpen) voorspellen

De temperatuur is één van de belangrijkste stuurmechanismen in de teelt. Op niveau van de plant heeft temperatuur invloed op fotosynthese, groei, verdamping èn ademhaling. Temperatuur beïnvloedt naast de plant ook de plagen en natuurlijke vijanden, omdat geen van alle een eigen temperatuurregeling heeft en daardoor afhankelijk is van de omgevingstemperatuur. Vanuit de etmaaltemperatuur is het mogelijk de temperatuursom te berekenen die bepalend is voor de ontwikkelingssnelheid van een mijt of insect. Hiermee is de generatieduur in te schatten: de ontwikkelingstijd van ei tot adult.

>>Details en volledige tekst

Geen opmerkingen: