Welkom bij de Groen-blog


De Groen-Blog is juni 2007 opgezet door Bibliotheek Wageningen UR als een vervolg op de samenwerking met docenten Groene Ruimte in de Redactiecommissies Groene Ruimte. De blog biedt informatie uit de database ARTIK+, maar Bibliotheek Wageningen UR wil met name ook docenten Groene Ruimte zelf uitnodigen om mee te bloggen op de Groen-Blog. Reacties zijn welkom!

vrijdag 13 juli 2007

Ruimte voor intensieve veehouderij en natuur

Gebiedsontwikkeling is een moeizaam punt op beleidsagenda’s. Reconstructiecommissies werken aan kansen voor natuur en intensieve veehouderij. In maart 2006 is voor de landbouwontwikkelingsgebieden in het reconstructiegebied Beerze Reusel, een Community of Practice gestart onder de naam 'Ruimte voor regels en praktijk'. Het doel van het project is om de ontwikkeling van landbouw én natuur te stimuleren. Opdrachtgever voor dit project is de provincie Noord-Brabant. Het project is gefinancierd door het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit.
>>Folder met beschrijving van de kracht van de Community of Practice
>>Details rapport over Beerze Reusel en >>volledige tekst
>>Details rapport met beschrijving van de methodiek van Community of Practice en >>volledige tekst

Geen opmerkingen: