Welkom bij de Groen-blog


De Groen-Blog is juni 2007 opgezet door Bibliotheek Wageningen UR als een vervolg op de samenwerking met docenten Groene Ruimte in de Redactiecommissies Groene Ruimte. De blog biedt informatie uit de database ARTIK+, maar Bibliotheek Wageningen UR wil met name ook docenten Groene Ruimte zelf uitnodigen om mee te bloggen op de Groen-Blog. Reacties zijn welkom!

donderdag 1 april 2010

Onderzoek naar welzijn bijen gebundeld

Plant Research International (PRI) en Alterra, beide onderdeel van Wageningen UR, het Nederlands Centrum voor Bijenonderzoek (NCB) en European Invertebrate Survey (EIS) zijn gezamenlijk gestart met een onderzoek naar de omvang en oorzaken van de achteruitgang van honingbijen en wilde bestuivers. Minister Verburg van LNV heeft naar aanleiding van de PRI-nota Visie bijenhouderij en insectenbestuiving besloten tot steunmaatregelen. Deze steunmaatregelen bestaan uit het opstellen van een onderzoeksprogramma waarbij de samenwerking in het bijenonderzoek moet worden gebundeld.

Info op Website PRI WUR | Website Bijen WUR | Meer over bijen in Artik+

Geen opmerkingen: