Welkom bij de Groen-blog


De Groen-Blog is juni 2007 opgezet door Bibliotheek Wageningen UR als een vervolg op de samenwerking met docenten Groene Ruimte in de Redactiecommissies Groene Ruimte. De blog biedt informatie uit de database ARTIK+, maar Bibliotheek Wageningen UR wil met name ook docenten Groene Ruimte zelf uitnodigen om mee te bloggen op de Groen-Blog. Reacties zijn welkom!

donderdag 18 maart 2010

Stedelijk groen en luchtkwaliteit

Vegetaties nemen continu verontreiniging uit de lucht op en functioneren daarmee als filter en verbeteren de stedelijke luchtkwaliteit. Van alle planten zijn vooral bomen zeer geschikt. Kennis over deze eigenschap van groen en de omvang van de filterkwaliteit kan veel beter worden toegepast in de planvorming dan tot nu toe. In de stad zijn vooral de concentraties van stikstofdioxide en fijnstof (PM10)hoog als gevolg van het lokale verkeer. De misvatting dat groen enkel een kostenpost is moet uit de wereld worden geholpen. Gericht groenbeleid levert, naast een gezondere leefomgeving, ook baten op.


Details | volledige tekst | Meer over steden en luchtkwaliteit in Artik+

Geen opmerkingen: