Welkom bij de Groen-blog


De Groen-Blog is juni 2007 opgezet door Bibliotheek Wageningen UR als een vervolg op de samenwerking met docenten Groene Ruimte in de Redactiecommissies Groene Ruimte. De blog biedt informatie uit de database ARTIK+, maar Bibliotheek Wageningen UR wil met name ook docenten Groene Ruimte zelf uitnodigen om mee te bloggen op de Groen-Blog. Reacties zijn welkom!

dinsdag 9 maart 2010

Smaak van Morgen : schone landbouw


Hoe ziet de landbouw er over dertig jaar uit? Bij het stellen van deze vraag aan stakeholders in en rondom de landbouw ontstaat er een grote verscheidenheid aan toekomstbeelden. Al deze beelden hebben wel één gedeelde wens: een schone landbouw met een goede kwaliteitsproductie en geen emissie van gewasbeschermingsmiddelen
en/of nutriënten. Om dit te kunnen bereiken zijn systeeminnovaties – bedrijfsoverstijgende veranderingen – nodig. In het innovatieproject Smaak van Morgen zijn concepten ontwikkeld voor landbouwsystemen met zo min mogelijk of zonder inzet van gewas- beschermingsmiddelen. Het project Smaak van Morgen laat zien dat toepassing van die methoden en technieken alleen al leidt tot een flinke reductie van de milieubelasting.


Details | volledige tekst | Onderzoek de Smaak van Morgen | Website Syscope

Geen opmerkingen: