Welkom bij de Groen-blog


De Groen-Blog is juni 2007 opgezet door Bibliotheek Wageningen UR als een vervolg op de samenwerking met docenten Groene Ruimte in de Redactiecommissies Groene Ruimte. De blog biedt informatie uit de database ARTIK+, maar Bibliotheek Wageningen UR wil met name ook docenten Groene Ruimte zelf uitnodigen om mee te bloggen op de Groen-Blog. Reacties zijn welkom!

dinsdag 16 maart 2010

Filmpjes over emissiebeperking

In het project 'Schone bronnen, nu en in de toekomst' werken drinkwaterbedrijven, de gewasbeschermings- middelenindustrie, waterschappen en de land- en tuinbouwsector samen aan schoner water. Schone bronnen heeft onlangs vijf korte filmpjes over emissiebeperking ontwikkeld en een online database. Met de database en de ontwikkelde communicatiemiddelen wil Schone bronnen de adviseurs en docenten tegemoet komen die spuitlicentiebijeenkomsten en gewasbeschermingsavonden organiseren en op zoek zijn naar vernieuwend en aansprekend materiaal. Schone bronnen wil hiermee telers bewust maken van emissieroutes waarlangs gewasbeschermingsmiddelen in het water terecht komen, en mogelijke maatregelen om dit tegen te gaan.

Website Schone bronnen | Bericht Telen met Toekomst

Geen opmerkingen: