Welkom bij de Groen-blog


De Groen-Blog is juni 2007 opgezet door Bibliotheek Wageningen UR als een vervolg op de samenwerking met docenten Groene Ruimte in de Redactiecommissies Groene Ruimte. De blog biedt informatie uit de database ARTIK+, maar Bibliotheek Wageningen UR wil met name ook docenten Groene Ruimte zelf uitnodigen om mee te bloggen op de Groen-Blog. Reacties zijn welkom!

dinsdag 23 februari 2010

Kweekverbod voor zes waterplanten

Zes waterplanten mogen niet meer in Nederland worden gekweekt en verhandeld. Na anderhalf jaar uitstel wordt deze maand het convenant getekend. De zwarte lijst bevat zes waterplanten waarvoor met ingang van 1 januari 2011 een kweek- en handeslverbod geldt. Op de grijze lijst staan planten vermeld waarvan nog onvoldoende bekend is om ze goed te kunnen beoordelen of die moeilijk te onderscheiden zijn van soorten die op de zwarte lijst staan. Planten op de grijze lijst krijgen een waarschuwing op het etiket dat ze uitsluitend in de afvalcontainer horen en niet in openbaar groen of watergangen.

Details | Eerder verschenen artikel over de aanloop tot het convenant | Alle artikelen in De Boomkwekerij nr. 7 in Artik+

Geen opmerkingen: