Welkom bij de Groen-blog


De Groen-Blog is juni 2007 opgezet door Bibliotheek Wageningen UR als een vervolg op de samenwerking met docenten Groene Ruimte in de Redactiecommissies Groene Ruimte. De blog biedt informatie uit de database ARTIK+, maar Bibliotheek Wageningen UR wil met name ook docenten Groene Ruimte zelf uitnodigen om mee te bloggen op de Groen-Blog. Reacties zijn welkom!

vrijdag 8 januari 2010

Muurflora in Delft 2009: binnenstad en TU-wijk

Stenige standplaatsen vormt de favoriete 'ondergrond' voor zogenoemde muurplanten. Onder de muurplanten bevinden zich opvallend veel varens. Zowel de algemene, als de meer zeldzame murenvarensoorten komen steeds meer voor op bruggen en kaden in de binnenstad van Delft. Eind jaren tachtig waren er nog geen bestaande groeiplaatsen van tongvaren, eikvaren en steenbreekvaren. In 2009 bleken de bij de wet beschermde soorten als steenbreekvaren en tongvaren in Delft een stuk minder kwetsbaar. Het aantal groeiplaatsen van bijna alle geïnventariseerde soorten is sterk gestegen. Bovendien werd er een nieuwe soort aangetroffen; de zeer zeldzame schubvaren. Dit blijkt uit het inventarisatierapport Muurflora dat is opgesteld door de Delflandse afdeling van de Koninklijke Nederlandse Natuurhistorische Vereniging (KNNV) in opdracht van de gemeente Delft.

Details | Volledige tekst

Geen opmerkingen: