Welkom bij de Groen-blog


De Groen-Blog is juni 2007 opgezet door Bibliotheek Wageningen UR als een vervolg op de samenwerking met docenten Groene Ruimte in de Redactiecommissies Groene Ruimte. De blog biedt informatie uit de database ARTIK+, maar Bibliotheek Wageningen UR wil met name ook docenten Groene Ruimte zelf uitnodigen om mee te bloggen op de Groen-Blog. Reacties zijn welkom!

maandag 21 september 2009

Toename van areaal boomteeltgewassen

De oppervlakte in Nederland waarop bomen, struiken en vaste planten worden gekweekt is sinds 2000 met een derde toegenomen tot bijna 17 duizend hectare in 2008, dit blijk uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek. De toename begon ongeveer 25 jaar terug, toen besloeg het areaal boomkwekerijgewassen nog ruim 6 duizend hectare. Het aantal bedrijven met deze teelt nam in de periode 2000-2008 met 23 procent af tot 4 duizend. Het meest opvallend is de toename van de arealen sierheesters en klimplanten én van laan- en parkbomen met respectievelijk 82 en 41 procent. Verder is zowel de oppervlakte bos- en haagplantsoen als het areaal sierconiferen met ongeveer 30 procent toegenomen. De meeste boomkwekerijgewassen worden in het zuiden van Nederland geteeld.


Land- en tuinbouwcijfers 2009 | Bericht ZIEZO.bis

Geen opmerkingen: