Welkom bij de Groen-blog


De Groen-Blog is juni 2007 opgezet door Bibliotheek Wageningen UR als een vervolg op de samenwerking met docenten Groene Ruimte in de Redactiecommissies Groene Ruimte. De blog biedt informatie uit de database ARTIK+, maar Bibliotheek Wageningen UR wil met name ook docenten Groene Ruimte zelf uitnodigen om mee te bloggen op de Groen-Blog. Reacties zijn welkom!

donderdag 24 september 2009

Rechte komkommers en nog rechtere bomen!

Is Nederland wat betreft duurzame kwaliteit gediend met een kwaliteitsnormering die specifieker is dan alleen rechtheid en stamomvang in centimeters? Boomzorg hield een online enquĂȘte en werd overstelpt met reacties. Ook legde het bovenstaande stelling voor aan betrokkenen in de markt. Harm Horlings, directeur van M. Van den Oever Boomkwekerijen, vertelt dat Nederland al bezig is met het opstellen van overkoepelende duurzaamheidscriteria voor boomkwekers: "De beste garantie voor duurzaamheid in de productiefase is het maken van goede en duidelijke afspraken".


Details | volledige tekst

Geen opmerkingen: