Welkom bij de Groen-blog


De Groen-Blog is juni 2007 opgezet door Bibliotheek Wageningen UR als een vervolg op de samenwerking met docenten Groene Ruimte in de Redactiecommissies Groene Ruimte. De blog biedt informatie uit de database ARTIK+, maar Bibliotheek Wageningen UR wil met name ook docenten Groene Ruimte zelf uitnodigen om mee te bloggen op de Groen-Blog. Reacties zijn welkom!

dinsdag 18 augustus 2009

Samen werken aan schoon water

Om voldoende gewasbeschermingsmiddelen beschikbaar te houden voor toepassing in boomkwekerijgewassen en vaste planten, is het belangrijk dat er geen middelen in het oppervlaktewater terecht komen. Te hoge concentraties middel in het water kunnen er namelijk toe leiden dat middelen verboden worden. Het is daarom belangrijk om samen te werken aan een goede kwaliteit van het oppervlaktewater door gewasbeschermingsmiddelen op een verantwoorde wijze toe te passen.


Details | volledige tekst

Geen opmerkingen: