Welkom bij de Groen-blog


De Groen-Blog is juni 2007 opgezet door Bibliotheek Wageningen UR als een vervolg op de samenwerking met docenten Groene Ruimte in de Redactiecommissies Groene Ruimte. De blog biedt informatie uit de database ARTIK+, maar Bibliotheek Wageningen UR wil met name ook docenten Groene Ruimte zelf uitnodigen om mee te bloggen op de Groen-Blog. Reacties zijn welkom!

donderdag 27 augustus 2009

Oost-Aziatische boktor in Westland

De Plantenziektenkundige Dienst (PD) heeft in het Westland twee uitvlieggaten en twee levende larven van de Oost-Aziatische boktor (Anoplophora Chinensis) aangetroffen. Om te voorkomen dat de boktor zich op den duur in het gebied vestigt, heeft het ministerie van LNV besloten dat alle loofbomen en struiken in het gebied, met een straal van 100 meter rond het besmette gebied, verwijderd moeten worden.

Aziatische boktorren komen oorspronkelijk voor in China en Korea. Deze insecten veroorzaken veel schade aan loofbomen. Door toenemend handelsverkeer neemt het risico toe dat de kever zich hier gaat vestigen. Wanneer de torren zich eenmaal gevestigd hebben, is het zeer moeilijk om ze uit te roeien. De laatste jaren is Anoplophora chinensis meerdere malen bij importen aangetroffen. De boktorren waren in deze gevallen meegekomen met uit Azi├ź ge├»mporteerde boompjes. Het is ook mogelijk dat deze boktorren meekomen met houten verpakkingsmaterialen. Er is veel aan gelegen dat de torren zich niet in Europa vestigen.

In een dossier in ARTIK+ meer informatie, voorbeelden en links naar bronnen.

Persbericht PD | dossier Aziatische boktor (ARTIK+) | alles over de Aziatische boktor in Artik+

Geen opmerkingen: