Welkom bij de Groen-blog


De Groen-Blog is juni 2007 opgezet door Bibliotheek Wageningen UR als een vervolg op de samenwerking met docenten Groene Ruimte in de Redactiecommissies Groene Ruimte. De blog biedt informatie uit de database ARTIK+, maar Bibliotheek Wageningen UR wil met name ook docenten Groene Ruimte zelf uitnodigen om mee te bloggen op de Groen-Blog. Reacties zijn welkom!

dinsdag 9 juni 2009

Cijfers boomkwekerijsector per regio uitgesplitst

Het ministerie van LNV heeft alle regionale feiten en cijfers van de landbouw op een rij gezet in vier verschillende brochures 'Regionale landbouwcijfers in beeld'. De publicaties geven de stand van zaken weer in de verschillende sectoren en de belangrijkste trends in de periode 1997-2007. Ook voor de boomkwekerijsector zijn per regio cijfers terug te vinden over aantallen bedrijven, bedrijfsgrootte en areaal.


Bericht de Boomkwekerij | Regio Noord | Regio Oost | Regio West | Regio Zuid

Geen opmerkingen: