Welkom bij de Groen-blog


De Groen-Blog is juni 2007 opgezet door Bibliotheek Wageningen UR als een vervolg op de samenwerking met docenten Groene Ruimte in de Redactiecommissies Groene Ruimte. De blog biedt informatie uit de database ARTIK+, maar Bibliotheek Wageningen UR wil met name ook docenten Groene Ruimte zelf uitnodigen om mee te bloggen op de Groen-Blog. Reacties zijn welkom!

dinsdag 26 mei 2009

Technisch gezien zijn alle oplossingen voor bomen mogelijk

Een boom heeft door verstedelijking en hoge grondwaterstand steeds minder ruimte om ondergronds goed te kunnen groeien. De stand van de techniek is tegenwoordig echter zo hoog, dat in principe alles mogelijk is om bomen te laten overleven in een stadsklimaat. Een van deze technische hoogstandjes bestaat uit een holle draagconstructie die een tweede maaiveld maakt, waardoor bodemverdichting en wortelopdruk tot het verleden behoren.


Details | volledige tekst | Alle artikelen in Boomzorg no. 2 in Artik+

Geen opmerkingen: