Welkom bij de Groen-blog


De Groen-Blog is juni 2007 opgezet door Bibliotheek Wageningen UR als een vervolg op de samenwerking met docenten Groene Ruimte in de Redactiecommissies Groene Ruimte. De blog biedt informatie uit de database ARTIK+, maar Bibliotheek Wageningen UR wil met name ook docenten Groene Ruimte zelf uitnodigen om mee te bloggen op de Groen-Blog. Reacties zijn welkom!

vrijdag 29 mei 2009

Perspectief van een banddrukregelsysteem op vrachtwagens voor rondhoutvervoer

Boseigenaren en rondhout vervoerders hebben steeds vaker te maken met schade aan boswegen als gevolg van rondhoutvervoer. De oorzaken daarvoor liggen bij een afnemende aandacht (en daarmee budget) voor uitvoering van periodiek wegenonderhoud, een toegenomen transportintensiteit buiten de droge periode en minder beschikbare wegen die berijdbaar zijn, waardoor deze zwaarder belast worden. Tegelijkertijd lijkt ook de drempel van aanvaarbare mate van schade aan boswegen bij publiek en boseigenaren steeds lager te worden. Het uitrusten van houtvrachtwagens met een banddrukregelsysteem kan een functionele maatregel zijn, waardoor de bodemdruk op onverharde wegen verlaagd kan worden.

Details | volledige tekst

Geen opmerkingen: