Welkom bij de Groen-blog


De Groen-Blog is juni 2007 opgezet door Bibliotheek Wageningen UR als een vervolg op de samenwerking met docenten Groene Ruimte in de Redactiecommissies Groene Ruimte. De blog biedt informatie uit de database ARTIK+, maar Bibliotheek Wageningen UR wil met name ook docenten Groene Ruimte zelf uitnodigen om mee te bloggen op de Groen-Blog. Reacties zijn welkom!

dinsdag 14 april 2009

Bomen voor iepenpages


In het recentelijk uitgekomen boek 'Iep of olm' staat uitgebreid beschreven welke insecten specifiek op de iep te vinden zijn. De iepenpage is een uiterst zeldzame dagvlinder, waarvan alleen in de stad Heerlen een populatie bekend is. Deze is afhankelijk van slechts twee iepen, die op de nominatie stonden om te worden gekapt. Vorige week zijn er in de buurt van die bomen nieuwe iepen geplant. Door de iepziekte is op veel plaatsen de iep sterk achteruit gegaan. Het boek 'Iep of Olm' gaat ook over de iep in heden en toekomst, het beschrijft zowel de oude als ook nieuwe variƫteiten.


Details | Bericht Vlinderstichting

Geen opmerkingen: