Welkom bij de Groen-blog


De Groen-Blog is juni 2007 opgezet door Bibliotheek Wageningen UR als een vervolg op de samenwerking met docenten Groene Ruimte in de Redactiecommissies Groene Ruimte. De blog biedt informatie uit de database ARTIK+, maar Bibliotheek Wageningen UR wil met name ook docenten Groene Ruimte zelf uitnodigen om mee te bloggen op de Groen-Blog. Reacties zijn welkom!

donderdag 2 april 2009

Imkers willen bloemen in groen en verschraling

Het aantal bijenvolken in Nederland neemt de laatste jaren sterk af. Enerzijds als gevolg van een teruglopende belangstelling voor de bijenhouderij, anderzijds door massale sterfte van volken in de winter. De Nederlandse Bijenhouders Vereniging (NBV) luidt de noodklok en komt met het Deltaplan 'Duurzame en vitale imkerij'. Er is steeds minder nectar als voedsel voor de bij en stuifmeel voor de bestuiving door monoculturen, verschraling van het landschap en toenemende verstedelijking.

Details | Volledige tekst | Website Nederlandse Bijenhouders Verenigingen | Meer informatie op website Bijen@WUR

Geen opmerkingen: