Welkom bij de Groen-blog


De Groen-Blog is juni 2007 opgezet door Bibliotheek Wageningen UR als een vervolg op de samenwerking met docenten Groene Ruimte in de Redactiecommissies Groene Ruimte. De blog biedt informatie uit de database ARTIK+, maar Bibliotheek Wageningen UR wil met name ook docenten Groene Ruimte zelf uitnodigen om mee te bloggen op de Groen-Blog. Reacties zijn welkom!

donderdag 23 april 2009

'Er wordt nog veel heen en weer gesjouwd met bomen en planten'


Het jaar 2009 is door het ministerie van LNV uitgeroepen tot het jaar van de agrologistiek. Samen met het bedrijfsleven bedenkt het Platform Agrologistiek oplossing voor vervoersproblematiek. Ook voor de boomkwekerijsector liggen er belangrijke vraagstukken op dat gebied.


Details | Website Platform Agrologistiek | Visie Agrologistiek in de Boomkwekerij

Geen opmerkingen: