Welkom bij de Groen-blog


De Groen-Blog is juni 2007 opgezet door Bibliotheek Wageningen UR als een vervolg op de samenwerking met docenten Groene Ruimte in de Redactiecommissies Groene Ruimte. De blog biedt informatie uit de database ARTIK+, maar Bibliotheek Wageningen UR wil met name ook docenten Groene Ruimte zelf uitnodigen om mee te bloggen op de Groen-Blog. Reacties zijn welkom!

maandag 30 maart 2009

Tien aanbevelingen voor betere aansluiting onderwijs op praktijk

Door de huidige economische crisis loopt de werkloosheid op. Toch blijft op de lange termijn het vinden van gekwalificeerd personeel een probleem voor de tuinbouwsector. Het Productschap Tuinbouw liet onderzoeken hoe andere sectoren met dit probleem omgaan en kwam tot tien adviezen om het groene onderwijs beter aan te laten sluiten op de praktijk.


Details | Publicatie 'Leren om te kunnen innoveren' | Alle artikelen in de Boomkwekerij no. 13 in Artik+ | Informatie over onderwijs

Geen opmerkingen: