Welkom bij de Groen-blog


De Groen-Blog is juni 2007 opgezet door Bibliotheek Wageningen UR als een vervolg op de samenwerking met docenten Groene Ruimte in de Redactiecommissies Groene Ruimte. De blog biedt informatie uit de database ARTIK+, maar Bibliotheek Wageningen UR wil met name ook docenten Groene Ruimte zelf uitnodigen om mee te bloggen op de Groen-Blog. Reacties zijn welkom!

maandag 23 maart 2009

Arbeidsinspectie komt eraan!


De Arbeidsinspectie zal van april tot en met november 2009 een inspectieronde houden in de groene sector. Dit artikel helpt bij de voorbereiding op deze inspectie door in te gaan op de taken en bevoegdheden van de Arbeidsinspectie. Daarnaast wordt toegelicht op welke wijze invulling gegeven kan worden aan de verantwoordelijkheden.


Details | volledige tekst | meer artikelen uit VHG-magazine

Geen opmerkingen: