Welkom bij de Groen-blog


De Groen-Blog is juni 2007 opgezet door Bibliotheek Wageningen UR als een vervolg op de samenwerking met docenten Groene Ruimte in de Redactiecommissies Groene Ruimte. De blog biedt informatie uit de database ARTIK+, maar Bibliotheek Wageningen UR wil met name ook docenten Groene Ruimte zelf uitnodigen om mee te bloggen op de Groen-Blog. Reacties zijn welkom!

woensdag 4 februari 2009

VirtuoCity : ontwerpen beoordelen in virtuele werld

Er worden al vergelijkingen gemaakt met Second Life of Sim City. Het computerplatform VirtuoCity maakt het mogelijk dat de burger via een avatar, een digitale verpersoonlijking, gemeentelijke plannen van wijken, pleinen of parken kan bekijken. Bij rondkijken alleen blijft het niet, want met andere avatars kan er volop worden gediscussieerd

Details | Bekijk virtuele steden via Tuin en Landschap | Alle artikelen in Tuin & Landschap no.3

Geen opmerkingen: