Welkom bij de Groen-blog


De Groen-Blog is juni 2007 opgezet door Bibliotheek Wageningen UR als een vervolg op de samenwerking met docenten Groene Ruimte in de Redactiecommissies Groene Ruimte. De blog biedt informatie uit de database ARTIK+, maar Bibliotheek Wageningen UR wil met name ook docenten Groene Ruimte zelf uitnodigen om mee te bloggen op de Groen-Blog. Reacties zijn welkom!

maandag 2 februari 2009

ANWB wil groene wijken aan stadsranden

De ANWB pleit voor ruimere, groene woonwijken aan de randen van de stad met een minder strikte grens tussen het stedelijk en landelijk gebied. Dit in tegenstelling tot de verdichte woningbouw die de Randstadvisie 2040 van het ministerie van VROM voorstaat. Eind vorig jaar presenteerde de ANWB 'De toekomst is mooi dichtbij', waarin de bond haar visie op recreatie in 2033 presenteert. Groenere woonwijken rondom de dertig grootste steden en een betere toegankelijkheid van het buitengebied door middel van een groenblauwe dooradering in de stad, zijn twee punten waar de bond zich sterk voor maakt.


Bericht Tuin & Landschap | Publicatie ANWB

Geen opmerkingen: