Welkom bij de Groen-blog


De Groen-Blog is juni 2007 opgezet door Bibliotheek Wageningen UR als een vervolg op de samenwerking met docenten Groene Ruimte in de Redactiecommissies Groene Ruimte. De blog biedt informatie uit de database ARTIK+, maar Bibliotheek Wageningen UR wil met name ook docenten Groene Ruimte zelf uitnodigen om mee te bloggen op de Groen-Blog. Reacties zijn welkom!

vrijdag 9 januari 2009

Meer bekend over Black Mold

In de vollegrondsrozenteelt zorgde Black Mold in 2007 voor een groot aantal mislukte oculaties. In 2008 waren er aanzienlijk minder problemen. Uit onderzoek bij PPO Boomkwekerij, in samenwerking met Cultus Agro Advies, DLV Plant en Van Nederkassel is meer bekend over de oorzaak en bestrijding van Black Mold. Afgelopen seizoen is verder gezocht naar een bestrijdingsadvies voor Black Mold. Enkele fabrikanten hebben hieraan meebetaald. Door het uitblijven van voldoende infectie heeft dit onderzoek echter geen bruikbare resultaten opgeleverd. Een aantal bestrijdingsproeven zal de komende tijd daarom bij PPO worden herhaald. Hierbij zal de veroorzaker van Black Mold kunstmatig op de planten of in de grond worden aangebracht. Er zijn dan betere resultaten te verwachten.


Details | volledige tekst

Geen opmerkingen: