Welkom bij de Groen-blog


De Groen-Blog is juni 2007 opgezet door Bibliotheek Wageningen UR als een vervolg op de samenwerking met docenten Groene Ruimte in de Redactiecommissies Groene Ruimte. De blog biedt informatie uit de database ARTIK+, maar Bibliotheek Wageningen UR wil met name ook docenten Groene Ruimte zelf uitnodigen om mee te bloggen op de Groen-Blog. Reacties zijn welkom!

dinsdag 2 december 2008

Nederlandse zakenman en uitvinder Pieter Hoff wint prestigieuze Bèta Dragons Prijs


Dankzij de WaterBoxx, een nieuwe Nederlandse uitvinding, kunnen woestijnen en andere droge en rotsachtige gebieden op aarde de komende jaren herbebost worden. Volgens de ondernemer is het dé oplossing voor het waterprobleem en heeft het milieu er veel profijt van. Pieter Hoff was jarenlang werkzaam in de tuinbouw en ontwikkelde een instrument waarmee bomen geplant kunnen worden in woestijnen, op berghellingen, op geërodeerde landvlaktes, op rotsen of in de as van verbrande bossen. Dat bracht hem in de wereld van CO2. Onlangs verscheen van zijn hand het boek 'CO2: Een geschenk uit de hemel?'Bericht Eburon | Bericht de Boomkwekerij | Artikel bomen planten in de Sahara

Geen opmerkingen: